LIFE LONG cursus Point-of-care echografie van de longen

Een vakinhoudelijke, praktijkgerichte cursus voor ventilation practitioners waarmee je 

in  staat  bent  om  zelfstandig  point-of-care  longechografie  te  verrichten  en  te 
interpreteren.
Deze cursus wordt aangeboden door de afdeling intensive care LUMC in samenwerking 
met Practitioners Nederland. De cursus biedt jou de mogelijkheid om je te specialiseren 
in  het  verrichten  en  interpreteren  van  point-of-care  longechografie.  Deze  speelt een 
steeds grotere rol in binnen de acute en intensieve zorg met betrekking tot diagnostiek 
van  aandoeningen  en  de  analyse  van  de  respiratoir  bedreigde  patiënt.  Voor  jou  als 
ventilation practitioner  is  dit  de mogelijkheid  om  de  respiratoire  zorg  binnen  jouw 
ziekenhuis naar een hoger niveau te tillen. De voorbereiding bestaat uit een uitgebreide 
e-learning,  waardoor  op  de  cursusdag  de  aandacht  met  name  uit  zal  gaan  naar  de 
praktijk: hands-on! 

Voor meer info zie bijlage!

Bijlage Size
Flyer LIFE LONG 236.76 KB