Spice III: pittige resultaten...

Van de verschillende mogelijkheden om mechanisch beademde patiënten te sederen, wint dexmedetomidine de laatste jaren aan populariteit. In de Midex en Prodex-trials kwam het er al goed uit en in andere onderzoeken werd vermindering van delirium gezien en verkorting van beademingsduur bij delirante patiënten. Shehabi publiceert in NEJM in mei 2019 een multicenter-RCT: Early Sedation with Dexmedetomidine in Critically Ill Patients. Hierbij wordt (ongeblindeerd) getracht een reductie van de 90-dagen-mortaliteit aan te tonen door dexmed af te zetten tegen meer traditionele sedativa als propofol en midazolam. Er wordt geen verschil gevonden. Ook geen enkel verschil in secundaire uitkomstmaten zoals 180-dagen-mortaliteitbeademingsduur, IQCODE, etc. Wél meer bradycardie (5,1 vs 0,5%), hypotensie (2,7 vs 0,5%) en asystolie (0,7 vs 0,1%). Het is dus niet beter, maar het heeft wel meer hemodynamische bijwerkingen dan "the usual". Het is ook nog (fors) duurder dan propofol of midazolam. Maak je eigen afweging ;-)