Zuurstoftherapie, praktische aanbevelingen

In het BMJ publiceren Siemieniuk Reed en collega's hun samenvatting van meerdere meta-analyses over het onderwerp: hoe moeten we zuurstof titreren bij kritiek zieke patiënten? Zij geven antwoord op vragen als: "moeten we bij het geven van zuurstof een saturatie van groter of gelijk aan 97% nastreven of kleiner of gelijk aan 96%? (dat laatste dus: strong recommendation, 1,1% lagere mortaliteit!). Er is een zwakke aanbeveling om patiënten met acute CVA's en myocardinfarcten boven de 90% geen zuurstof te geven, maar een sterke aanbeveling om boven de 92% geen zuurstof te geven: daarmee verlaag je de mortaliteit met 1,8%. Mooie graphics in het artikel! Lastig te onthouden? Het lijkt redelijk om bij iedereen te streven naar 90-94%. Laat los dat idee van "baat het niet, schaadt het niet"!