Dysfagie: zwaar onderschat probleem

Post-extubation Dysphagia (PED) komt volgens deze reviewers in 18,3% van de spoed-ic--opnames voor en blijft bij >60% van hen aanwezig na ontslag uit het ziekenhuis. Dysfagie geeft een verhoogde mortaliteit, morbiditeit en kans op complicaties zoals (aspiratie-) pneumonie, verminderde intake/ondervoeding, verminderde kwaliteit van leven en verlengd IC/ziekenhuisverblijf. Naar oorzaken wordt gegist. Er zijn al wel enkele veel-belovende behandelingen op komst, waaronder elektro-stimulatie.