Voortaan wél beademen tijdens intuberen

Ons is geleerd dat we patiënten bij intubatie, nadat apnoe ontstaan is door inductie, niet moeten beademen. Dit zou tot maaginsufflatie, braken en aspiratiepneumonie kunnen leiden. Daarbij was het steeds moeilijk om onderzoek dat bij OK-patiënten is gedaan te extrapoleren naar de kritiek-zieke-IC-patiënt. Hoewel deze laatste natuurlijk prone is voor desaturatie, is deze ook per definitie niet-nuchter. Gelukkig is het nu goed uitgezocht en gepubliceerd in de NEJM: Bag-Mask Ventilation during Tracheal Intubation of Critically Ill Adults (let op: word ook al PreVent-trial genoemd). 401 Patiënten werden gerandomiseerd voor wel of geen-ventilatie tussen inductie en laryngoscopie. In de geen-ventilatie-groep had 22,8% een desaturatie onder de 80%, terwijl bij de ventilatiegroep dit bij 10,9% van de patiënten voorkwam. Er was geen verschil in aspiratie of afwijkingen op de thoraxfoto. Voortaan gewoon ventileren tot aan de tube-plaatsing dus.