The glycocalix is machtig!

In het Indiase Tijdschrift voor Anaesthesie (IJA) schrijft P. Kundra hierover: "De endothelial glycocalyx laag (EGL) bekleedt de binnenkant van onze vaten en is essentieel voor de vocht-homeostase in ons lichaam. Deze zeer kwetsbare laag kan beschadigd worden door vele pathofysiologische condities en interventies. We zouden ons moeten richten op het beschermen van deze laag om de uitkomst van de patiënt te bevorderen. Wanneer infuus vloeistoffen worden gebruikt heeft de keuze van soort, hoeveelheid en toedien-snelheid invloed op de integriteit van de EGL..." Mocht je nog niet zo bekend zijn met de glycocalix en de gevolgen van infusie, lees dan zijn toegankelijke artikel!