Nieuws

Morgen vertalen en presenteren...

Hier wordt een mens ....zó blij van! De beste intensivisten ter wereld hebben samen het beschikbare bewijs gewogen voor beademing bij ARDS en zijn tot deze prachtige richtlijn gekomen. En ze stellen daarbij, afgaande op de LUNG SAFE-studie , dat deze aanbevelingen veel ruimer toegepast moeten worden...
Lees meer

Spice III: pittige resultaten...

Van de verschillende mogelijkheden om mechanisch beademde patiënten te sederen, wint dexmedetomidine de laatste jaren aan populariteit. In de Midex en Prodex-trials kwam het er al goed uit en in andere onderzoeken werd vermindering van delirium gezien en verkorting van beademingsduur bij delirante...
Lees meer

Zuurstoftherapie, praktische aanbevelingen

In het BMJ publiceren Siemieniuk Reed en collega's hun samenvatting van meerdere meta-analyses over het onderwerp: hoe moeten we zuurstof titreren bij kritiek zieke patiënten? Zij geven antwoord op vragen als: "moeten we bij het geven van zuurstof een saturatie van groter of gelijk aan 97% nastreven...
Lees meer

Nurse-driven weaning op NICU/PICU

Ventilation Practitioner en Verpleegkundig Specialist Anita Duyndam heeft op de NICU/PICU van het ErasmusMC onderzocht welke invloed weanen-door-verpleegkundigen heeft op de beademingsduur, Length of Stay en talloze andere aspecten. Ze vond geen significante verkorting van de (toch al heel korte)...
Lees meer

Dysfagie: zwaar onderschat probleem

Post-extubation Dysphagia (PED) komt volgens deze reviewers in 18,3% van de spoed-ic--opnames voor en blijft bij >60% van hen aanwezig na ontslag uit het ziekenhuis. Dysfagie geeft een verhoogde mortaliteit, morbiditeit en kans op complicaties zoals (aspiratie-) pneumonie, verminderde intake...
Lees meer

Vacature Ventilation Practitioner

Beste Practitioner, Wij, Marcel Tinnevelt en Maartje van Poppel, zijn op zoek naar een collega Ventilation Practitioner in het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis (WKZ) in Utrecht. We zoeken iemand die de opleiding tot Ventilation Practitioner wil gaan volgen OF al klaar is met de opleiding. Op dit moment...
Lees meer

Voortaan wél beademen tijdens intuberen

Ons is geleerd dat we patiënten bij intubatie, nadat apnoe ontstaan is door inductie, niet moeten beademen. Dit zou tot maaginsufflatie, braken en aspiratiepneumonie kunnen leiden. Daarbij was het steeds moeilijk om onderzoek dat bij OK-patiënten is gedaan te extrapoleren naar de kritiek-zieke-IC...
Lees meer

Stukje anatomie

Kijk deze korte, grappige youtube-video over de nervus (laryngeus) recurrens, en je begrijpt hoe deze evolutionair ontstaan is en waarom deze zo heet! Vooral die linker ! 🤦‍♂️ 😂
Lees meer
glycocalix (EGL)

The glycocalix is machtig!

In het Indiase Tijdschrift voor Anaesthesie (IJA) schrijft P. Kundra hierover: "De endothelial glycocalyx laag (EGL) bekleedt de binnenkant van onze vaten en is essentieel voor de vocht-homeostase in ons lichaam. Deze zeer kwetsbare laag kan beschadigd worden door vele pathofysiologische condities...
Lees meer
hals

Sellick FAIL

In JAMA stond in oktober 2018 het artikel "Effect of Cricoid Pressure Compared With a Sham Procedure in the Rapid Sequence Induction of Anesthesia". Ik weet nog dat ik onder de indruk was: een groot onderzoek in 10 Franse academische centra waarbij 3472 niet-nuchtere volwassenen werden...
Lees meer