Nieuws

Voorkom iatrogene verdrinking

De eind-expiratoire occlusiontest (EEO) is een uitstekende manier om "fluid-responsiveness" vast te stellen. Dit stelt Gavelli met Teboul en Monnet in de BMJ. Een beetje triggeren is zelfs geen bezwaar. Binnen 15-30 seconden weet je het, zonder positieveranderingen. Voorwaarden zijn invasieve...
Lees meer

Hieperdegriep

Het griepseizoen komt er weer aan. Misschien vraag je je af of het soort masker uitmaakt of je influenza krijgt. In dit grote Amerikaanse onderzoek , dat liep over 4 jaar, werden 2371 professionals gedurende 5180 maskerperiodes gevolgd: gedurende 12 weken in het piek-virus-seizoen dragen van een...
Lees meer

LIFE LONG cursus Point-of-care echografie van de longen

Een vakinhoudelijke, praktijkgerichte cursus voor ventilation practitioners waarmee je in staat bent om zelfstandig point-of-care longechografie te verrichten en te interpreteren. Deze cursus wordt aangeboden door de afdeling intensive care LUMC in samenwerking met Practitioners Nederland. De cursus...
Lees meer

Morgen vertalen en presenteren...

Hier wordt een mens ....zó blij van! De beste intensivisten ter wereld hebben samen het beschikbare bewijs gewogen voor beademing bij ARDS en zijn tot deze prachtige richtlijn gekomen. En ze stellen daarbij, afgaande op de LUNG SAFE-studie , dat deze aanbevelingen veel ruimer toegepast moeten worden...
Lees meer

Spice III: pittige resultaten...

Van de verschillende mogelijkheden om mechanisch beademde patiënten te sederen, wint dexmedetomidine de laatste jaren aan populariteit. In de Midex en Prodex-trials kwam het er al goed uit en in andere onderzoeken werd vermindering van delirium gezien en verkorting van beademingsduur bij delirante...
Lees meer

Zuurstoftherapie, praktische aanbevelingen

In het BMJ publiceren Siemieniuk Reed en collega's hun samenvatting van meerdere meta-analyses over het onderwerp: hoe moeten we zuurstof titreren bij kritiek zieke patiënten? Zij geven antwoord op vragen als: "moeten we bij het geven van zuurstof een saturatie van groter of gelijk aan 97% nastreven...
Lees meer

Nurse-driven weaning op NICU/PICU

Ventilation Practitioner en Verpleegkundig Specialist Anita Duyndam heeft op de NICU/PICU van het ErasmusMC onderzocht welke invloed weanen-door-verpleegkundigen heeft op de beademingsduur, Length of Stay en talloze andere aspecten. Ze vond geen significante verkorting van de (toch al heel korte)...
Lees meer

Dysfagie: zwaar onderschat probleem

Post-extubation Dysphagia (PED) komt volgens deze reviewers in 18,3% van de spoed-ic--opnames voor en blijft bij >60% van hen aanwezig na ontslag uit het ziekenhuis. Dysfagie geeft een verhoogde mortaliteit, morbiditeit en kans op complicaties zoals (aspiratie-) pneumonie, verminderde intake...
Lees meer

Vacature Ventilation Practitioner

Beste Practitioner, Wij, Marcel Tinnevelt en Maartje van Poppel, zijn op zoek naar een collega Ventilation Practitioner in het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis (WKZ) in Utrecht. We zoeken iemand die de opleiding tot Ventilation Practitioner wil gaan volgen OF al klaar is met de opleiding. Op dit moment...
Lees meer

Voortaan wél beademen tijdens intuberen

Ons is geleerd dat we patiënten bij intubatie, nadat apnoe ontstaan is door inductie, niet moeten beademen. Dit zou tot maaginsufflatie, braken en aspiratiepneumonie kunnen leiden. Daarbij was het steeds moeilijk om onderzoek dat bij OK-patiënten is gedaan te extrapoleren naar de kritiek-zieke-IC...
Lees meer