Substitutie en metabole alkalose

Het komt regelmatig voor dat een patiënt die een behandeling met CVVH met citraat ondergaat een metabole alkalose ontwikkelt.

In een retrospectief vergelijkingsonderzoek vergelijkt Paul Köglberger de levels van het bicarbonaat. Als er een metabole alkalose ontstaat wordt er overgestapt van een substitutie met 30mmol/l bicarbonaat naar een substitutie met een bicarbonaat van 22mmol/l.

De uitkomsten van deze studie zijn hier te vinden.