Video animatie

Het is niet altijd makkelijk om sommige processen zo uit te leggen zodat anderen precies begrijpen hoe het zit. Als het bijvoorbeeld als het gaat over de TMP (Transmembrane Pressuse) bij de CVVH, dit is een maat voor verzadiging van het filter. Maar wordt vaak geassocieerd het stollen van het filter. De TMP gaat wel iets omhoog als het filter gaat stollen maar zegt niets over de stolling in het filter. Renal Practitioner Menzo Karssies probeert in via video animaties de volgen de principes uit te leggen:

- CVVH

- Drukdaling

- TMP