Cardiovasculaire consequensies van acuut nier falen.

Deze maand een artikel in the New England Journal of Medicine een review over de cardiovasculaire consequensies van acuut nier falen. Dit artikel van M Legrand en P. Rossignol laat de relatie zien tussen acuut nier falen (AKI) en hartfalen. Het hartfalen zou worden veroorzaakt door de AKI. Het is dus belangrijk om hier als zorgprofessional scherp op te zijn, dit vroegtijdig signaleert zodat er vroegtijdig actie op ondernomen kan worden.