Vocht; vriend of vijand?

Als patiënten op de Intensive Care worden opgenomen met een sepsis ( bloedvergiftiging ) wordt direct behandeling gestart. De behandeling bestaat voornamelijk uit het toedienen van antibiotica en vocht, soms veel vocht! Het vocht wordt toegediend om de bloeddruk te verhogen en de circulatie te verbeteren met het doel  orgaan perfusie in stand te houden. Het toedienen van veel vocht kan ook gevaarlijk zijn zeker bij acuut nierfalen. Het vocht geeft zwelling van de organen en daardoor kan verminderde functie ontstaan. 

Uit retrospectief onderzoek van Menzo Karssies, IC verpleegkundige en Renal Practitioner,  blijkt ook dat de kans op overlijden groter is bij een sterk positieve vochtbalans over de dagen en een geringe urineproductie tijdens deze dagen . Menzo publiceert het onderzoek in het oktobernummer van Venticare Magazine.