Welke factoren zijn geassiocieerd met AKI bij ARDS?

Acute Kidney Injury (AKI) is de meest voorkomende extra-pulmonale orgaanstoornis bij Acute Respiratoire Distress Syndrome (ARDS). In een Retrospectief onderzoek wil dr. A. Panitchote e.a. beoordelen welke factoren geassocieerd zijn met het ontwikkeling en de ernst van de AKI bij patiënten met ARDS.