De nasleep van AKI

Acute Kidney Injury wordt geassocieerd met een verhoogde mortaliteit. In een interessant artikel van begin dit jaar in Critical Care wordt door G.Fortrie e.a de lange termijn overleving bij AKI nader bekeken in combinatie met de nevendiagnosen die patiënten kunnen hebben.