High cutoff vs standaard hemofiltatie

In Critical Care Medicine het artikel van R. Atan e.a. In een dubbel blind gerandomiseerd gecontroleerde trial vergelijken ze een high cutoff filter met een standaard CVVH filter. De duur van geven van vasopressie, mortaliteit en de albumine levels zijn als eindpunten genomen. Het is een mooi groot betrouwbaar onderzoek die eerdere onderzoeken bevestigt in de uitkomsten.

Kan je het artikel niet volledig zien? Vaak heeft je ziekenhuis wel een abonnement op dit blad en kan je zo het artikel wel krijgen.