Nieuws

De behandeling van een hyperkaliëmie

Een hyperkaliëmie is een levensbedreigende electrolyten stoornis. Kalium is een kation die in grote hoeveelheden in het lichaam voorkomt. De reserves van kalium bij een volwassene wordt geschat tussen de 3000-4000 mmol waarvan zich slecht 60 mmol (2%) extracellulair bevindt. In een artikel naar...
Lees meer

De nasleep van AKI

Acute Kidney Injury wordt geassocieerd met een verhoogde mortaliteit. In een interessant artikel van begin dit jaar in Critical Care wordt door G.Fortrie e.a de lange termijn overleving bij AKI nader bekeken in combinatie met de nevendiagnosen die patiënten kunnen hebben.
Lees meer

Tien mythen over Furosemide

Furosemide is een veel gebruikt diureticum op de IC. Er zitten echter ook nadelige kanten aan het geven van Furosemide. Zo zouden diuretica gerelateerd zijn aan het ontstaan van acute kidney injury (AKI). In dit artikel worden 10 mythen besproken over het gebruik van diuretica.
Lees meer

AKI as a syndrome

De European Society of Intensive Care Medicine organiseerd van 6-9 june het symposium AKI as a syndrome in Nice. Ze hebben een zeer interessant en leerzaam programma met onder andere achtergrond van AKI, voorkomen en management van AKI, hepatorenaal syndroom en ook RRT (Renal Replacement Therapy)...
Lees meer

10 foute overtuigingen op gebied van nefrologie op de IC

In een artikel in de Intensive care medicine beschrijven dr. Ricci e.a foute 10 overtuigingen op gebied van nefrologie op de IC. De 10 overtuigingen worden benoemd en uitgelegd waarom dit een foute overtuiging is. klik hier voor het lezen van het artikel
Lees meer

Timing van nierfunctievervangende therapie

In oktober plaatste de NEJM het artikel van S.D. Barbar e.a. hun artikel over de timing van nierfunctie vervangende therapie bij patiënten met een sepsis en AKI. In 2 groepen vroeg (CRRT binnen 12 uur) en laat (CRRT na 48 uur) werd o.a. gekeken naar de 90 dagen overleving. lees hier het hele artikel...
Lees meer

Een uniforme theorie voor sepsis geïnduceerde AKI(Acute Kidney Injury)

Alhoewel het al enige jaren geleden gepubliceerd is, wil ik jullie graag wijzen op het artikel van Hernando Gomez e.a. in Shock: A Unified Theory of Sepsis-Induced Acute Kidney Injury: Inflammation, microcirculatory dysfunction, bioenergetics and the tubular cell adaptation to injury . In dit...
Lees meer

High cutoff vs standaard hemofiltatie

In Critical Care Medicine het artikel van R. Atan e.a. In een dubbel blind gerandomiseerd gecontroleerde trial vergelijken ze een high cutoff filter met een standaard CVVH filter. De duur van geven van vasopressie, mortaliteit en de albumine levels zijn als eindpunten genomen. Het is een mooi groot...
Lees meer