Nieuws

Timing van nierfunctievervangende therapie

In oktober plaatste de NEJM het artikel van S.D. Barbar e.a. hun artikel over de timing van nierfunctie vervangende therapie bij patiënten met een sepsis en AKI. In 2 groepen vroeg (CRRT binnen 12 uur) en laat (CRRT na 48 uur) werd o.a. gekeken naar de 90 dagen overleving. lees hier het hele artikel...
Lees meer

Een uniforme theorie voor sepsis geïnduceerde AKI(Acute Kidney Injury)

Alhoewel het al enige jaren geleden gepubliceerd is, wil ik jullie graag wijzen op het artikel van Hernando Gomez e.a. in Shock: A Unified Theory of Sepsis-Induced Acute Kidney Injury: Inflammation, microcirculatory dysfunction, bioenergetics and the tubular cell adaptation to injury . In dit...
Lees meer

High cutoff vs standaard hemofiltatie

In Critical Care Medicine het artikel van R. Atan e.a. In een dubbel blind gerandomiseerd gecontroleerde trial vergelijken ze een high cutoff filter met een standaard CVVH filter. De duur van geven van vasopressie, mortaliteit en de albumine levels zijn als eindpunten genomen. Het is een mooi groot...
Lees meer