Targeted Temperature Management for Cardiac Arrest with Nonshockable Rhythm

Bij patiënten met een niet schokbaar ritme lijkt koelen tot 33°C een betere neurologische uitkomst te geven dan normothermie. Of komt het omdat er in de groep met hypothermie langer gekoeld is? Wat is jullie beleid t.o.v koeling? Lees het hier!