TOPMAST

Isotone oplossingen veroorzaken een positieve vochtbalans en een substantiële hyperchloremie in tegenstelling tot hypotone vloeistoffen waarbij een een milde asymptomatische hyponatriëmie werd gezien. Dit onderzoek werd gedaan onder chirurgische patiënten. Deze resultaten suggereren dat het natriumgehalte van intraveneuze vloeistoffen een belangrijk onderdeel is in het bekende probleem van overvulling en niet alleen het volume wat wordt toegediend. Moeten wij ons vochtbeleid aanpassen op de IC?