Marik Cocktail

Vast bij iedereen bekend het "Marik protocol".  Resultaten in deze studie suggereren dat het vroege gebruik van intraveneuze vitamine C, met corticosteroïden en thiamine, effectief kan zijn bij het voorkomen van progressief orgaanfalen en het verlagen van de mortaliteit bij patiënten met ernstige sepsis en septische shock. Bekend, maar ook al toegepast op de afdeling en in het Sepsis protocol? Of vind je dat er verder onderzoek nodig is om te bevestigen dat dit werkt? Lees het hier zelf!