Women have lower chances than men to be resuscitated and survive out-of-hospital cardiac arrest

Vrouwen minder vaak gereanimeerd door omstanders dan mannen in situaties met een OHCA. Een van de oorzaken hiervoor zou zijn dat de symptomen van een asystolie anders zijn bij vrouwen, waardoor omstanders er minder snel aan denken. Wetenschappers van Amsterdam UMC publiceren hierover in The European Heart Journal.