Fluid management bij een septische shock

Het geven van vocht is iets wat we op de IC vaak doen om de hemodynamiek te verbeteren. In het artikel van Manu Malbrain in Annals of Intensive Care wordt beschreven hoe daar mee om te gaan. De 4 D's bij het geven van vocht en de R.O.S.E. worden er beschreven. Een erg interessant artikel!