Nieuws

Maintenance fluid therapy and fluid creep impose more significant fluid, sodium, and chloride burdens than resuscitation fluids in critically ill patients: a retrospective study in a tertiary mixed ICU population

Uit dit onderzoek wordt geconcludeerd dat onbedoelde dagelijkse volume-, natrium- en chloride toediening moet worden vermeden bij het voorschrijven van onderhoudsvloeistoffen. Dit is vooral belangrijk bij het toepassen van een isotone onderhoudsstrategie. Wat gebruiken jullie als basis infuus?

Lees meer

Fluid therapy!

Het blijft een uitdaging op o.a. de IC`s om het meest gegeven "medicijn" goed te doseren. Hier een samenvatting van de Iternational Fluid Academy (IFA). 

 

Lees meer

Surviving Sepsis Campaign: Guidelines on the Management of Critically Ill Adults With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19

Ook binnen de Surviving Sepsis Campaign wordt er nagedacht over COVID-19. Lees het hier!

Lees meer

High Quality Targeted Temperature Management (TTM) After Cardiac Arrest

Post anoxische schade aan het brein is een veel voorkomende complicatie na een cardiac-arrest. Om die schade te beperken is het van belang om targeted temperatuur management in te zetten. Gebruiken jullie al alle mogelijkheden? Lees het hier!

Lees meer

Prognostic relevance of serum lactate kinetics in critically ill patients

Een onderzoek naar de prognostische waarde van lactaat. 

Lees meer

Targeted Temperature Management for Cardiac Arrest with Nonshockable Rhythm

Bij patiënten met een niet schokbaar ritme lijkt koelen tot 33°C een betere neurologische uitkomst te geven dan normothermie. Of komt het omdat er in de groep met hypothermie langer gekoeld is? Wat is jullie beleid t.o.v koeling? Lees het hier!

 

Lees meer

TOPMAST

Isotone oplossingen veroorzaken een positieve vochtbalans en een substantiële hyperchloremie in tegenstelling tot hypotone vloeistoffen waarbij een een milde asymptomatische hyponatriëmie werd gezien. Dit onderzoek werd gedaan onder chirurgische patiënten. Deze resultaten suggereren dat het...

Lees meer

Nieuwsbericht concept intensivecarepractitioner opleidingseisen en invullen internetconsulatie

Belangrijk nieuws richting de erkenning van de opleiding tot Intensive-care Practitioner. Het CZO heeft de concept opleidingseisen voor de Intensive-care Practitioner vrijgegeven en wil graag van onze achterban horen of er nog op of aanmerkingen zijn. Hierbij dus de oproep om ze te lezen en het CZO...

Lees meer

Hou je adem in....en stik niet!

Een leuk artikel om als circulation practitioners en ventilation practitioners samen op te werken. Circulatie en ventilatie hebben dan ook veel raakvlakken. Er is steeds meer bewijs dat de eind expiratoire occlusie test een betrouwbare voorspellende waarde kan geven op fluid responsiveness....

Lees meer
https://emcrit.org/pulmcrit/metabolic-sepsis-resuscitation/

Marik Cocktail

Vast bij iedereen bekend het "Marik protocol".  Resultaten in deze studie suggereren dat het vroege gebruik van intraveneuze vitamine C, met corticosteroïden en thiamine, effectief kan zijn bij het voorkomen van progressief orgaanfalen en het verlagen van de mortaliteit bij patiënten met ernstige...

Lees meer