The future of mechanical ventilation

De ventilation practitioner van de toekomst heeft volgens Gattinoni (Ciritical Care 2017 21:183) meer dan ooit een rekenmachine nodig: ‘volutrauma’ (=excessive strain), and ‘barotrauma’ (=excessive stress) zullen per patiënt bepaald moeten worden om iatrogenese zo veel mogelijk te vermijden. Dit maatwerk geldt zowel voor de long en zijn mechanische eigenschappen als voor de patient-ventilator-interactie. In de toekomst zullen we functionele longgrootte bepalen voor strain te kunnen kwantificeren. We zullen de longhomogeniteit moeten meten om locale stress te bepalen, longrecuteerbaarheid meten om PEEP te optimaliseren en een bovengrens moeten bepalen voor "mechanical power". Indien we dan toch VILI veroorzaken zullen we eerder kiezen voor extracorporele oxygenatie-circulatie. Spannend!

Bijlage Size
Gattinoni-future mech vent.pdf 1.26 MB